Vente Privée : 11/12 juin pour la sortie de notre Body Sculptant ! ATTENTION !!

Vertrouwelijkheid politiek

In toepassing van wet 78-17 van 6 januari 1978, wordt eraan herinnerd dat de persoonsgegevens die van de klant worden gevraagd noodzakelijk zijn voor de verwerking van zijn bestelling en het opstellen van facturen, in het bijzonder.

Deze gegevens kunnen worden meegedeeld aan alle partners van de verkoper die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering, verwerking, beheer en betaling van bestellingen.

De verwerking van Via de website gecommuniceerde informatie "www.mybrume.com" was het onderwerp van een verklaring verzoek aan de CNIL.

De klant heeft, in overeenstemming met de geldende nationale en Europese regelgeving, een recht van permanente toegang, wijziging, rectificatie en verzet met betrekking tot de hem betreffende informatie.

Dit recht kan worden uitgeoefend onder de Voorwaarden en in overeenstemming met de voorwaarden die op de website zijn gedefinieerd "www.mybrume.com", via het contactformulier.